عضویت در سایت

الزامی بودن انتخاب کدرشته‌محل‌های مورد تقاضای داوطلبان در فرم انتخاب رشته اینترنتی

حضور داوطلبان در مرحله ارزیابی تخصصی دانشگاه‌ها، مشروط بر انتخاب کدرشته در فرم انتخاب رشته و کسب حدنصاب تراز کدرشته مورد تقاضا است.

به گزارش پی اچ دی گل، بنا بر دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری ۹۵، شرط شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی انجام انتخاب کدرشته‌محل توسط داوطلبان در فرم انتخاب رشته اینترنتی و کسب حدنصاب کدرشته‌محل مورد تقاضا می‌باشد. به عبارت دیگر اگر داوطلبی حدنصاب کدرشته‌محلی را کسب نموده ولی در زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن کدرشته محل در فرم انتخاب رشته اینترنتی ننموده باشد، امکان شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی برای وی میسر نخواهد بود.

گفتنی است فرم انتخاب رشته‌ از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش ارائه شده و داوطلبان لازم است با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون، نسبت به انتخاب کدرشته‌محل‌های مورد علاقه از دوره‌های موجود (روزانه، نوبت دوم، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز پیام نور، پردیس خودگردان و بورس اعزام به خارج) حداکثر تا ۵۰ (پنجاه) کدرشته‌محل در صورت وجود اقدام و به ترتیب علاقه‌مندی، در فرم انتخاب رشته اینترنتی، درج نمایند.