عضویت در سایت

آگهی جدید پذیرش دانشجوی دکتـری ۹۵ دانشگاه شهید بهشتی

مـواد امتحانـی آزمـون کتبــی مرحلـه دوم پذیــرش دوره دکتــری تخصصی ۹۵ – ۹۶ دانشگاه شهید بهشتی تغییر خواهـد کرد.

به گزارش پی اچ دی گل، دانشگاه شهید بهشتی با انتشار مجدد جدول زمان‌بندی آزمون اختصاصی دکتری ۱۳۹۵ این دانشگاه، خبر از لغو اطلاعیه‌های پیشین این دانشگاه در رابطه پذیرش دانشجوی دکتری ۹۵ داد.

جدول زمان‌بندی آزمون

 

نوع آزمون
تاریخ آزمون
توضیحات
کتبی
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
زمان برگزاری آزمون کتبی (حداکثر ۲ ماده امتحانی به تشخیص گروه مربوطه) و مصاحبه به تفکیک هر رشته‌، متعاقباً از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.
بررسی سوابق و مصاحبه
روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه ۵، ۶ و ۸ خرداد ۱۳۹۵

 

  • اطلاعیه‌های قبلی کان لم یکن تلقی می شود.
  • جدول جدید رشته‌ها و مواد آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.