عضویت در سایت

مصوبه دولت درباره جذب اساتید برجسته ایرانی غیرمقیم

با تصمیم هیئت وزیران، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از طریق بنیاد ملی نخبگان و تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از میان دانش‌آموختگان و اساتید برجسته ایرانی غیرمقیم در قالب قرارداد پیمانی یک‌ساله عضو هیئت علمی جذب نمایند.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، به منظور فراهم شدن بسترهای اشتغال، کارآفرینی و جذب متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم در بخش خصوصی، بنیاد ملی نخبگان موظف است ضمن تدوین و اجرای بسته های حمایتی، طرح شناسایی و توسعه پایگاه های تخصصی همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم را ظرف دو ماه از ابلاغ این تصویب نامه طبق بند (11) ماده (9) اساسنامه بنیاد ملی نخبگان به تصویب هیئت امنا برساند.

منبع: خبرگزاری ایسنا