عضویت در سایت

برنامه دانشگاه تربیت مدرس و زابل برای ایجاد دوره‌های مشترک دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس در سفری به استان سیستان و بلوچستان با کانون بسیج اساتید، روسا و برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های این استان دیدار کرد.

همچنین جلسه هم اندیشی بین اعضای هیات علمی دانشگاه زابل و اعضای هیات اعزامی کانون بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و در خصوص روش‌های تبادل علمی بین دانشگاه‌ها، ارتباط انفرادی علمی با اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه در راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دکتری، انجام تحقیقات مشترک و  ایجاد هسته های پژوهشی مشترک، بحث و گفتگو شد.

از دیگر مباحثی که در این جلسه در مورد آن بحث، گفتگو و تصمیم گیری شد، می توان به دوره های مشترک مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و تشکیل انجمن های علمی با همکاری یکدیگر، اجرای طرح‌های تحقیقاتی کاربردی مشترک مورد نیاز منطقه سیستان و بلوچستان، برگزای همایش، ارائه سخنرانی و کارگاه آموزشی مشترک در منطقه و بررسی و مطالعات در خصوص مسایل فرهنگی و اجتماعی منطقه اشاره کرد.

بنابراین مقرر شد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های منطقه مطالعات بیشتری در خصوص موارد مورد نیاز انجام داده و نتیجه را در جلسات بعدی مطرح کنند.

همچنین قرار شد دانشگاه زابل مکاتباتی با دانشگاه تربیت مدرس در خصوص برگزاری دوره های مشترک کارشناسی ارشد و دکتری انجام دهد.

منبع: خبرگزاری مهر