عضویت در سایت

طرح های دانش بنیان علوم انسانی حمایت می شوند

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: طرح های حوزه علوم انسانی در صورت دانش بنیان شدن مورد حمایت صندوق قرار می گیرند.

بهزاد سلطانی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرط حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح ها دانش بنیان بودن است؛ لذا اگر طرح های علوم انسانی هم دانش بنیان شوند مشکلی برای حمایت نداریم.

وی افزود: اگر شرکتهای خصوصی در حوزه علوم انسانی تشکیل و دانش بنیان شوند، مانند بقیه شرکت ها از آنها نیز حمایت خواهیم کرد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد: این موضوع باید در کارگروه تشخیص صلاحیت صندوق به تصویب برسد که چه خدماتی در حوزه های مختلف قابلیت تجاری سازی شدن را دارد؛ این خدمات فقط مربوط  به خدمات فنی نیست و خدمات علوم انسانی را هم شامل می شود.

به گفته وی، باید کارگروه تشخیص صلاحیت صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب کند که در علوم انسانی هم موضوع  تجاری سازی می تواند مطرح شود تا این رشته رونق بگیرد.

منبع: خبرگزاری مهر